IZABERITE
OBLIK VAŠEG
PROIZVODA

Klikom na određenu vrstu
proizvoda, pronaći ćete mašinu
koja vam je potrebna

Micropack 1000-PC

Najmanji (osnovni) model mehaničkih horizontalnih FLOW - PACK mašina za pakovanje nove genercije. Idealna mašina za potrebe malih i srednjih preduzeća za pojedinačno pakovanje čokolada, keksa, konditorskih, prehrambenih i neprehrambenih proizvoda.

Kompaktna konstrukcija i savršen dizajn, u kombinaciji sa prepoznatljivim SIGMA kvalitetom izrađen od nerđajućeg INOX čelika i legiranog aluminijuma omogućava maksimalnu higijenu, jednostavno rukovanje i održavanje.

Jedan AC motor sa kontinualnim varijatorom brzine i reduktorom.

Micropack 1500-PC

Model SIGMA MICROPACK 1500 PC predstavlja novu generaciju horizontalnih, FLOW - PACK mašina za pakovanje. Elektronska mašina sa višeosovinskom tehnologijim - 4 AC motora, kompjuterski kontrolisana. Upravljanje i kontrolu izvršava industrijski PLC kontroler OMRON. 20 proizvodnih programa sa izborom receptura koje se jednostavno selektuju na dodirno osetljivom displeju Touch Screen Omron.

Kompaktna konstrukcija i savremeni dizajn u kombinaciji sa prepoznatljivim SIGMA kvalitetom. Izrađena od nerđajučeg INOX čelika i legiranog aluminijuma omogućava maksimalnu higijenu, jednostavno rukovanje i održavanje. Ulazni transporter za uvođenje proizvoda dužine 2m sa izmenljivim pop- out guračima i podesivim bočnim usmerivačima.

- jednostruki nosač rolne folije sa samopodesivim konusima - dva seta rotacionih grejača sa elektronskom regulacijom temperature - četiri čeljusti sa noževima - lako podesivi alat za formiranje tunel folije - foto ćelija OMRON za registrovanje štampe na foliji - širok korisnički interfejs (HMI)

Micropack 2000-PC

predstavlja novu generaciju horizontalnih flow-pack mašina za pakovanje. Namenjena za pakovanje pekarskih proizvoda u zaštitnoj atmosferi internog gasa. Elektronska mašina sa višeosovinskom tehnologijom - 4 AC motora, kompjuterski kontrolisana. Upravljanje i kontrolu izvršava industrijski PLC kontroler.

30 proizvodnih programa sa izborom receptura koje se jednostavno selektuju na dodirno osetljivom displeju "touch screen".

Kompaktna konstrukcija i savremen dizajn u kombinaciji nerđajučeg čelika i legiranog aluminijuma omogućava maksimalnu higijenu, jednostavno rukovanje i održavanje.
• Ulazni transporter za uvođenje proizvoda dužine 2,5m sa izmenjivim pop-out guračima i podesivim bočnim usmerivačima
• Jednostruki nosač rolne folije sa smopodesivim konusima
• Dva seta rotacionalnih grejača sa elektronskom regulacijom temperature
• Četiri čeljusti sa noževima
• Lako podesiv alat za formiranje tunel folije
• Foto ćelija OMRON za registrovanje štampe na foliji
• Širok korisnički interfejs (HMI)
• Uređaj za pakovanje u zaštitnoj atmosferi internog gasa

Megapack 2000-PC

Novi model “flow-pack” masine, namenjenapakovanjuizuzetnovelikihproizvoda, pekarskih(pogaca,pizza,specijalnevrstehleba,kroasan…) I drugihprehrambenih I neprehrambenihproizvoda. Izradjenaodnerdjajuceg INOX celika I legiranogaluminijumakonzolnekonstrukcije, stoomogucavamaksimalnuhigijenu I zastitu, kao I jednostavnorukovanje I odrzavanje.

Elektronskamasinasaviseosovinskomtehnologijom – 4 AC motora, kompjuterskikontrolisana. Upravljanje I kontroluizvrsavaindustrijski PLC kontroler. 30 proizvodnihprogramasaizboromrecepturakoje se jednostavnoselektujunadodirnoosetljivomdespleju “touch screen”. Ulazni transporter zauvodjenjeproizvodaduzine 2,6m saizmenjivim pop-out guracima I podesivimbocnimusmerivacima.

• Jednostrukinosacrolnefolijesasamopodesivimkonusima
• Tri seta rotacionihgrejacasaelektronskomregulacijom temperature
• Par celjustisanozevima
• Lakopodesivialatzaformiranjetunelfolije
• PLC sa touch screen-om
• Sirokkorisnickiinterfejs(HMI)

Pek-Pack 500-PC

Sigma process uvodinatrzistenovi model “flow-pack” masine, namenjenupekarskim I frugimindustrijama, odnosnopakovanjupekarskihproizvodaodkroasana do veknehleba; kao I konditorskih I drugihprehrambenih I ne prehrambenihproizvoda, manjihkapaciteta. Izradjenaodnerdjajuceg INOX celika I legiranogaluminijumakonzolnekonstrukcije, stoomogucavamaksimalnuhigijenu I zastitu, kao I jednostavnorukovanje I odrzavanje.

Ulazni transporter zauvodjenjeproizvodaduzine 1,6m saizmenjivim pop-out guracima I podesivimbocnimusmerivacima.

• Jednostrukinosacrolnefolijesasamopodesivimkonusima
• Jedan set rotacionihgrejacasaelektronskomregulacijom temperature
• Par celjustisanozevima
• Lakopodesivialatzaformiranjetunelfolije
• Manuelnopodesavanjeprizameniproizvoda

Verpack 500-PC

SIGMA VERPACK 500PC je novi model vertikalnih mašina za pakovanje nove generacije. Kompaktna konstrukcija I savršen dizajn sa maksimalno iskorišćenim prostorom I prepoznatljivim SIGMA kvalitetom izrađena od nerđajućeg INOX čelika I legiranog aluminijuma omogućava maksimalnu higijenu I pouzdanost, jednostavno rukovanje I održavanje. Idealna kombinacija elektronike, pneumatike I mehanike.Elektronski upravljana I kontrolisana mašina PLC sa Touch screen monitorom u standarnoj verziji, daje velike mogućnosti memorisanja proizvoda, upravljanja, kontrole I korisničkog interfejsa. Brza promena proizvoda I lako podešavanje proizvodnih parametara.
• Snabdevanje proizvodom može biti manuelno ili automatsko sa nekim od dozirnih sistema
• Pužni dozator SIGMA proizvodnje, različitih modela
• Zapreminski dozator SIGMA proizvodnje, različitih modela
• Elektronske vage, linijske I karusel
• Konvejeri SIGMA proizvodnje, različitih modela
• Obrtni radni stolovi SIGMA proizvodnje, sa manuelnim snabdevanjem
• Uređaj za odbrojavanje komada

Dimenzije rolne folije:
• Širina: max.700mm
• Spoljni prečnik: max.250mm

Mehanička brzina:
• 10-40 pak/min

Verpack 1000-PC

SIGMA VERPACK 1000PC je novi model vertikalnihmasinazapakovanjenovegeneracije. Kompaktnakonstrukcija I savrsendizajnsamaksimalnoiskoriscenimprostorom I prepoznatljivim SIGMA kvalitetomizradjenaodnerdjajuceg INOX celika I legiranogaluminijumaomogucavamaksimalnuhigijenu I pouzdanost, jednostavnorukovanje I odrzavanje.

Idealna kombinacija elektronike, pneumatike I mehanike.Elektronski upravljana I kontrolisan amasina PLC sa Touch screen monitorom u standarnoj verziji, daje velike mogucnosti memorisanja proizvoda, upravljanja, kontrole I korisnickog interfejsa. Brza promena proizvoda I lako podesavanje proizvodnih parametara.

• Snabdevanje proizvodom moze biti manuelno ili automatsko sa nekim od dozirnih sistema
• Puzni dozator SIGMA proizvodnje, razlicitih modela
• Zapreminski dozator SIGMA proizvodnje, razlicitih modela
• Elektronske vage, linijske I karusel
• Konvejeri SIGMA proizvodnje, razlicitih modela
• Obrtni radni stolovi SIGMA proizvodnje, sa manuelnim snabdevanjem
• Uredjaj za odbrojavanje komada

Inpack 1000-PC

Model SIGMA INPACK 1000PC je nagibna elektronski upravljana masina za pakovanje, nove generacije, predvidjena za pakovanje osetljivih-lomljivih prehrambenih I neprehrambenih proizvoda.

Kompaktna konstrukcija I savrsen dizajn sa maksimalno iskoriscenim prostorom I prepoznatljivim SIGMA kvalitetom izradjena od nerdjajuceg INOX celika I legiranog aluminijuma, omogucava maksimalnu higijenu I pouzdanost, jednostavno rukovanje I odrzavanje.

Idealna kombinacija elektronike, pneumatike I mehanike. Elektronski upravljana I kontrolisana masina PLC sa Touch Screen monitorom u standardnoj verziji, daje velike mogucnosti memorisanja proizvoda, upravljanja, kontrole I korisnickog interfejsa. Brza promena proizvoda I lako podesavanje proizvodnih parametara.

Siroki izbor dodatne opreme:
• Dodatni uredjaj za formiranje kesice za faltom-ravno dno.
• Uredjaj za busenje euro rupe-euroslot.
• Kesice sa zarezima na vrhu radi lakseg otvaranja.
• Uredjaji za datumiranje I stampu.
• Uredjaj za otprasivanje vara pre I u toku zavarivanja.
• Uredjaj za pakovanje u zastitnoj atmosferi inertnog gasa.
• Izlazni transporter duzine 1m.
Snabdevanje proizvoda moze biti manuelno ili automatski sa nekim od dozirnih sistema:
• Puzni dozator SIGMA proizvodnje, razlicitih modela
• Zapreminski dozator SIGMA proizvodnje, razlicitih modela
• Elektronske vage linijske Ili karusel
• Konvejeri SIGMA proizvodnje, razlicitih modela
• Obrtni radni stolovi SIGMA proizvodnje, sa manuelnim snabdevanjem
• Uredjaj za odbrojavanje komada

Multipack 2000-PC

Potpuno elektronski sistemi mašina za pakovanje visokih performansi, sa višeosovinskom tehnologijom servo motora bez četkica OMRON W serije. Upravljanje I kontrolu izvršava industrijski PLC kontroler OMRON što obezbeđuje izvanredan dinamički odziv I gotovo trenutno zaustavljanje u havarijskim situacijama.

Kompletna promena pakovanja za nekoliko minuta, samopodešavanje, samokontrola I automatska promena veličina iz memorije – recapture proizvoda (mogućnost 512 različitih receptura) koje se jednostavno selektuju na osetljivom COLOR displeju Touch Screen OMRON.

Konstrukcija izrađena od legiranog aluminijuma brušenog I eloksiranog I nerđajučeg čelika. Projektovana da zadovolji pored tehničko – tehnoloških I najviše higijenske standarde, bezbedno, lako I prijatno rukovanje, a sistem – mašina imaju robustan, jednostavan I savremen dizajn.
Ekstremna mnogostranost; automatsko ulaganje pojedinačnih proizvoda uređenih I neuređenih; automatsko ulaganje grupe uređenih proizvoda.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
Kapacitet:
50 - 150 pak/min.
Napajanje:
Električna energija: 3 x 380 V+- 10 V, 50 Hz
Sabijeni vazduh: 5 - 7 bara
Potrošnja:
Električna energija: max 8 KVA
Sabijeni vazduh: max 0.8 l/min
Maksimalna dodatna oprema (u standardnoj izvedbi):
Različiti tipovi automatskih sistema za ulaganje proizvoda
Fotoelektrikćelija
Verzija sa dvostrukim I četvorostrukim čeljustima za visoke brzine
Dva kontrolna vratila za rolne folije
Automatsko nastavljanje folije – zamena rolne
Uređaj za vakumiranje paketića
Datomar MARKEM 9840 (USA)
Funkcija nema proizvoda – nema kese
Funkcija uklanjanja neregularnih proizvoda
Širok korisnički interfejs (HMI)

Multipack 2020-PC

Predstavlja tehnološku evoluciju mašine SIGMA MULTIPACK 2010PC, brža je,pruža veliki broj mogućnosti, od fleksibilnosti do velike brzine, od pakovanja u modifikovanoj atmosferi (MAP) do automatskog punjenja.

Potpuno elektronski sistem I mašina za pakovanje visokih performansi, sa višeosovinskom tehnologijom servo motora bez četkica Omron W serije. Upravljanje I kontrolu izvršava industrijski PLC kontroler, što obezbeđuje izvanredan dinamički odziv I gotovo trenutno zaustavljanje u havarijskim situacijama.

Kompletna promena pakovanja za nekoliko minuta, samopodešavanje, samokontrola I automatska promena veličina iz memorije-recepture proizvoda (mogućnost 50 različitih receptura) koje se jednostavno selektuju na osetljivom color displeju Touch Screen.

Konstrukcija izrađena od nerđajućeg INOX čelika I legiranog aluminijuma. Projektovana da zadovolji pored tehničko-tehnoloških I najviše higijenske I bezbodnosne standarde, lako I prijatno rukovanje, a sistem-mašina ima robustan, jednostavan I savremen dizajn.

Ekstremna mnogostranost: automatsko ulaganje pojedinačnih proizvoda uređenih I neuređenih;automatsko ulaganje grupe uređenih proizvoda.

Kapacitet:
• 50-200 pak/min.
Maksimalna dodatna oprema (u standardnoj izvedbi):
• Različiti tipovi automatskih sistema za ulaganje proizvoda
• Fotoelektrik ćelija
• Verzija sa dvostrukim I četvorostrukim čeljustima za visoke brzine
• Dva kontrolna vratila za rolne folije
• Automatsko nastavljanje folije-zamena rolne
• Uređaj za vakumiranje paketića
• Kontrola tenzije folije
• Funkcija nema proizvoda – nema kese
• Funkcija uklanjanja neregularnih proizvoda
• Širok korisnički interfejs(HMI)

Cartopack 500-PC

Mašina za kartoniranje SIGMA CARTOPACK 500-PC predstavlja najnoviju tehnologiju mašina za pakovanje-kartoniranje srednjih brzina. Namenjena da zadovolji zahteve sledećih industrija:prehrambene,farmaceutske,hemijske,kozmetičke… Najracionalnija i najekonomičnija mašina za kartoniranje sa isprekidanim radom formiranja kartonske kutije-ubacivanje proizvoda-lepljenje(zatvaranje)kutije.

Kompaktna konstrukcija i savršen dizajn sa maksimalno iskorišćenim prostorom i prepoznatljivim SIGMA kvalitetom izrađena od nerđajućeg INOX čelika i legiranog aluminijuma omogućava maksimalnu higijenu i pouzdanost,jednostavno rukovanje i održavanje.

• Idealna kombinacija elektronike,mehanike I pneumatike
• Elektronski upravljana I kontrolisana mašina PLC sa Touch Screen monitorom u standarnoj verziji,daje velike mogućnosti memorisanja proizvoda,upravljanja,kontrole I korisničkog interfejsa.
• Brza promena proizvoda I lako podešavanje proizvodnih parametara
• Širok izbor dodatne opreme

Granične veličine proizvoda:
• Dužina: 150-250mm
• Širina: 50-150mm
• Visina: 25-80mm

Mehanička brzina:
• 20-60 pak/min

Cartopack 1000-PC

Masina za kartoniranje SIGMA CARTOPACK 1000PC predstavlja najnoviju tehnologiju masina za pakovanje-kartoniranje srednjih brzina. Namenjena da zadovolji zahteve sledecih industrija: prehrambene, farmaceutske, hemijske, kosmeticke… Najracionalnija I najekonomicnija masina za kartoniranje sa isprekidanim radom formiranja kartonske kutije-ubacivanje proizvoda-lepljenja(zatvaranje) kutije.

Kompaktna konstrukcija I savrsen dizajn sa maksimalno iskoriscenim prostorom I prepoznatljivim SIGMA kvalitetom izradjena od nerdjajuceg INOX celika I legiranog aluminijuma omogucava maksimalnu higijenu I pouzdanost, jednostavno rukovanje I odrzavanje.

Idealna kombinacija elektronike, mahanike I pneumatike
Elektronski upravljana I kontrolisana masina PLC sa Touch Screen monitorom u standarnoj verziji, daje velike mogucnosti memorisanja proizvoda, upravljanja, kontrole I korisnickog interfejsa.
Brza promena proizvoda I lako podesavanje proizvodnih parametara
Sirok izbor dodatne opreme
Granicne velicine proizvoda:
Duzina: 150-250mm
Sirina: 50-150mm
Visina: 25-80mm
Mehanicka brzina:
20-60 pak/min
Dimenzije masine:
4500x1900x1750mm

Cartopack 2000-PC

Najnoviji model masine za pakovanje-kartoniranje SIGMA CARTOPACK 2000PC, predstavlja najsavrseniju tehnologiju kontinualnih masina za kartoniranje razlicitih dimenzija I visokih brzina. Projektovana I izradjena specijalno za proizvode buducnosti I omogucava najvecu bezbednost.

Potpuno elektronska masina za pakovanje visokih performansi, sa servo motorima bez cetkica Omron W serije. Upravljanje I kontrolu izvrsava industrijski PLC kontroler, sa touch screen-om, daje velike mogucnosti I memorisanja proizvoda (mogucnost 50 razlicitih receptura), upravljanja kontrole I korisnickog interfejsa.

• Neverovatna brzina I lakoca promene alata • Izvanredan dinamicki odziv I gotovo trenutno zaustavljanje u havarijskim situacijama • Kompaktna konstrukcija I moderan dizajn, sa maksimalno iskoriscenim prostorom I prepoznatljivim SIGMA kvalitetom • Izradjena od INOX celika I legiranog aluminijuma • Omogucava maksimalnu higijenu I pouzdanost, jednostavno rukovanje I odrzavanje.

Multipack 2010-PC

Predstavlja tehnolosku evoluciju masine SIGMA MULTIOACK 2002PC, brza je,pruza veliki broj mogucnosti, od fleksibilnosti do velike brzine, od pakovanja u modifikovanoj atmosferi (MAP) do automatskog punjenja.

Potpuno elektronski system I masina za pakovanje visokih performansi, sa viseosovinskom tehnologijom servo motora bez cetkica Omron W serije. Upravljanje I kontrolu izvrsava industrijski PLC kontroler, sto obezbedjuje izvanredan dinamicki odziv I gotovo trenutno zaustavljanje u havarijskim situacijama.

Kompletna promena pakovanja za nekoliko minuta, samopodesavanje, samokontrola I automatska promena velicina iz memorije-recepture proizvoda (mogucnost 50 razlicitih receptura) koje se jednostavno selektuju na osetljivom color displeju Touch Screen.

Konstrukcija izradjena od nerdjajuceg INOX celika I legiranog aluminijuma.

Projektovana da zadovolji pored tehnicko-tehnoloskih I najvise higijenske I bezbodnosne standard, lako I prijatno rukovanje, a sistem-masina ima robustan, jednostavan I savremen dizajn.

Ekstremna mnogostranost: automatsko ulaganje pojedinacnih proizvoda uredjenih I neuredjenih; automatsko ulaganje grupe uredjenih proizvoda.

Kapacitet:
• 50-200 pak/min.
• Maksimalna dodatna oprema (u standardnoh izvedbi):
• Razliciti tipovi automatskih sistema za ulaganje proizvoda
• Fotoelektrik celija
• Verzija sa dvostrukim I cetvorostrukim celjustima za visoke brzine
• Dva kontrolna vratila za rolne folije
• Automatsko nastavljanje folije-zamena rolne
• Uredjaj za vakumiranje paketica
• Kontrola tenzije folije
• Funkcija nema proizvoda – nema kese
• Funkcija uklanjanja neregularnih proizvoda
• Sirok korisnicki interfejs(HMI)

Multipack 2002-PC

Potpuno elektronski sistemi mašina za pakovanje visokih performansi, sa višeosovinskom tehnologijom servo motora bez četkica OMRON W serije. Upravljanje I kontrolu izvršava industrijski PLC kontroler OMRON što obezbeđuje izvanredan dinamički odziv I gotovo trenutno zaustavljanje u havarijskim situacijama.
Kompletna promena pakovanja za nekoliko minuta, samopodešavanje, samokontrola I automatska promena veličina iz memorije – recapture proizvoda (mogućnost 512 različitih receptura) koje se jednostavno selektuju na osetljivom COLOR displeju Touch Screen OMRON.
Konstrukcija izrađena od legiranog aluminijuma brušenog I eloksiranog I nerđajučeg čelika. Projektovana da zadovolji pored tehničko – tehnoloških I najviše higijenske standarde, bezbedno, lako I prijatno rukovanje, a sistem – mašina imaju robustan, jednostavan I savremen dizajn. Ekstremna mnogostranost; automatsko ulaganje pojedinačnih proizvoda uređenih I neuređenih; automatsko ulaganje grupe uređenih proizvoda.

Maksimalna dodatna oprema (u standardnoj izvedbi): • Različiti tipovi automatskih sistema za ulaganje proizvoda
• Fotoelektrikćelija
• Verzija sa dvostrukim I četvorostrukim čeljustima za visoke brzine
• Dva kontrolna vratila za rolne folije
• Automatsko nastavljanje folije – zamena rolne
• Uređaj za vakumiranje paketića
• Datomar MARKEM 9840 (USA)
• Funkcija nema proizvoda – nema kese
• Funkcija uklanjanja neregularnih proizvoda
• Širok korisnički interfejs (HMI)

Wellpack 2000-PC

Predstavlja najnoviju generaciju Flow- pack mašina za pakovanje. Elektronska mašina sa više osovinskom tehnologijom AC i servo motora, kompjuterski kontrolisana. Upravljanje I kontrolu izvršava industrijski PLC kontroler. 50 proizvodnih programa sa izborom receptura koje se jednostavno selektuju na dodirno osetljivom displeju (Touch Screen). Promena pakovanja automatska iz memorije I sa minimalnim manuelnim podešavanjem, za samo nekoliko minuta.

Kompaktna konstrukcija I savremeni dizajn u kombinaciji sa prepoznatljivim SIGMA kvalitetom. Izrađena od nerđajučeg INOX čelika I legiranog aluminijuma omogućava maksimalnu higijenu, prijatno rukovanje I jednostavno održavanje. Ulazni transporter za uvođenje proizvoda dužine 2- 6m izmenljivim pop- out guračima I podesivim bočnim usmerivačima. Dodatni namenski system za izdvajanje I automatsko ulaganje proizvoda.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
Granične veličine proizvoda:
dužina: 50 - 400 mm
širina: 50 - 150 mm
visina: 20 - 120 mm
Dimenzije rolne folije:
širina: max. 500 mm
spoljni prečnik: max 300 mm
unutrašnji prečnik: 76 mm
Mehanička brzina:
30 - 100 pak/min.
(moguće su I veće brzine uz odgovarajuću foliju)
Priključak električne energije:
3 x 380 V, 50 Hz
Potrošnja: 3 kVA
Dimenzije mašine:
dužina: 4700 mm
širina: 1300 mm
visina: 1900 mm

Pack BHF-171

Namenski sistem za automatsko izuzimanje-odvajanje I ulaganje grupe proizvoda (keksa,vafla,čokolada I dr.) sa mašinom za pakovanje.
Potpuno elektronski sistem-mašina za pakovanje visokih performansi sa višeosovinskom tehnologijom AC motora I PLC kontrolerom Unitronics, Touch Screen color Unitronics.
Konstrukcija izrađena od legiranog aluminijuma brušenog I eloksiranog,površine koje su u dodiru sa proizvodom su od nerđajućeg čelika.
Robusan,jednostavan I savremen dizajn.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
Kapacitet:
40 - 100 pak/min.
Napajanje:
Električna energija: 3 x 380 V+- 10 V, 50 Hz
Potrošnja:
Električna energija: max 10 KVA
Sabijeni vazduh: max 1.5 l/min

Pack Tetra 2000

predstavlja najnoviju generaciju vertikalnih mašina za pakovanje sa izuzetnim inovatorskim rešenjima za pakovanje praškastih I granulastih, a onda I komadnih proizvoda u termovarivu foliju po principu: formiranje, punjenje I zatvaranje kese čiji je krajnji oblik sa zarotiranim varovima za 90 stepeni, tako da kesa dobija oblik koji podseća na tetraedar.

Idealna za pakovanje šećera TETRA PACK oblika od 5 grama. Kompaktna konstrukcija I savršen dizajn sa maksimalno iskorišćenim prostorom I prepoznatljivim SIGMA kvalitetom. Izrađena od nerđajućeg INOX čelika I legiranog aluminijuma. Zadovoljava najviše higijenske standarde, neograničen vek opreme, bezbedno, lako I prijatno upravljanje.

Sekvencijalni pogon 4 odvojena AC motora, jedan za povlačenje folije, drugi za čeljusti za zavarivanje (jedna čeljust za uzdužni var I dva para čeljusti za poprečni var). Odsecanje paketića pneumatski.Treći AC motor za odmotavanje rolne, četvrti AC pogonski motor trakastog transportera za odnošenje proizvoda. Elektronski upravljana I kontrolisana mašina PLC OMRON sa Touch Screen monitorom OMRON u standardnoj verziji daje velike mogućnosti memorisanja proizvoda, upravljanja, kontrole I korisničkog interfejsa. Fotoelektrikćelija OMRON za registrovanje štampene folije.

Celopack 500

Automatska mašina za celofaniranje kutija, omotavanjem proizvoda u termovarivu transparentnu foliju po sistem preklapanja "PISMO - PAK" odnosno "X - PACK", sa ili bez umetnute vrpce za lako otvaranje proizvoda. Krajnji proizvod je u obliku kvadra.

Mehanička mašina nove generacije sa jednim AC motorom ima kontinualan rad. Izrađena je od legiranog aluminijuma i nerđajućeg čelika, savremeno dizajnirana zadovoljava pored tehničko - tehnoloških i najviše higijenske standarde, bezbedno i lako rukovanje uz minimalne troškove održavanja

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
Kapacitet:
50 - 80 pak/min
Dimenzije kutije:
širina: 20 - 100 mm
visina: 15 - 40 mm
dužina: 50 - 200 mm
Dimenzije rolne:
širina: max. 300 mm
spoljni prečnik: max. 300 mm
unutrašnji prečnik: 76 mm
Napajanje električnom energijom:
3 x 380 V, 50 Hz
Potrošnja: 1.5 kVA

Celopack 505PC

Automatska mašina za celofaniranje kutija,omotavanjem proizvoda u termovarivu transparentnu foliju po sistemu preklapanja “PISMO-PAK“ odnosno „X-PACK“ sa ili bez umetnute vrpce za lako otvaranje proizvoda. Krajnji proizvod je u obliku kvadra.

Mehanička mašina nove generacije sa jednim AC motorom ima kontinualan rad. Izrađena je od legiranog aluminijuma I nerđajućeg čelika,savremeno dizajnirana zadovoljava pored tehničko-tehnoloških I najviše higijenske standard, bezbedno I lako rukovanje uz minimalne troškove održavanja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
Kapacitet:
50 - 80 pak/min
Dimenzije kutije:
širina: 20 - 100 mm
visina: 15 - 40 mm
dužina: 50 - 200 mm
Dimenzije rolne:
širina: max. 300 mm
spoljni prečnik: max. 300 mm
unutrašnji prečnik: 76 mm
Napajanje električnom energijom:
3 x 380 V, 50 Hz
Potrošnja: 1.5 kVA

Pack S-1010

Mašina za doziranje je namenjena za doziranje praškastih I granulastih proizvoda prehrambenih i neprehrambenih(farmaceutskih,hemijskih,kozmetičkih) doze od 50g-2000g po jednoj dozi.Mašina radi na principu pužnog odmeravanja sa elektronskom kontrolnom vagom,pri čemu je greška odmeravanja +-1%.

Opšte karakteristike: jednostavna konstrukcija, minimalni troškovi održavanja, bezbedno I lako rukovanje, brzo podešavanje veličine-težine doze, visoka produktivnost.

Kapacitet: U zavisnosti od veličine doze I proizvoda od 10-30 doza u minuti. Mašina daje mogućnost kontinualnog odabiranja grubog I finog doziranja. Mašina je opremljena automatskim brojačem doza-pakovanja,a regulisanje težine se izvodi preko elektronske vage.

Kompletna mašina je izrađena od nerđajućeg čelika. Po želji kupca, kao dodatna oprema na mašini se mogu ugraditi I uređaji za posebne zahteve kao što su:donošenje robe u glavni usipni koš I odnošenje doziranih kesa moguće je elevatorskim ili trakastim transporterima,što zavisi od tehnološke dispozicije pogona. Glavni usipni koš je moguće izvesti sa nivo prekidačima koji sprečavaju da se prepuni I roba prospe, kao I sa priključkom za uzimanje robe nezavisno od rada mašine.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
Priključni napon mašine: 3x380/50 Hz Instalisana snaga cca: 0,5 kw Dimenzije mašine: 600x1020x2000mm

Mašine

Micropack 1000-PC
horizontalni sistemi
Micropack 1500-PC
horizontalni sistemi
Micropack 2000-PC
horizontalni sistemi
Megapack 2000-PC
horizontalni sistemi
Pek-Pack 500-PC
horizontalni sistemi
Verpack 500-PC
vertikalni sistemi
Verpack 1000-PC
vertikalni sistemi
Inpack 1000-PC
nagibni sistemi
Multipack 2000-PC
horizontalni sistemi
Multipack 2020-PC
horizontalni sistemi
Cartopack 500-PC
sistemi za kartoniranje
Cartopack 1000-PC
sistemi za kartoniranje
Cartopack 2000-PC
sistemi za kartoniranje
Multipack 2010-PC
horizontalni sistemi
Multipack 2002-PC
horizontalni sistemi
Wellpack 2000-PC
horizontalni sistemi
Pack BHF-171
horizontalni sistemi
Pack Tetra 2000
vertikalni sistemi
Celopack 500
mašine za celofaniranje
Celopack 505
mašine za celofaniranje

PRIKAZANE MAŠINE

  • Sve mašine
  • Horizontalni sistemi
  • Vertikalni sistemi
  • Nagibne mašine
  • Mašine za kartoniranje
  • Mašine za celofaniranje

Oblik proizvoda

umetnost pakovanja

rešenja koja nudimo

umetnost pakovanja

SIGMA PROCES od prvog dana svog osnivanja 1993. godine teži u prvom redu da izađe u susret svojim cenjenim klijentima i zadovolji njihove individualne zahteve. Dugogodišnja aktivnost uz visok nivo znanja, kvaliteta, dizajna, pouzdanosti i profesionalnosti, rezultirala je mnogobrojnim priznanjima, svrstavši nas u red vodećeg proizvođača mašina u jugoistočnoj Evropi i srpskog lidera u proizvodnji opreme, sistema i mašina za pakovanje u prehrambeno - konditorskoj industriji.

Rezervni delovi

Podrška u potrebama za rezervnim delovima je nemerljiva, dostupni su u najkraćem mogućem roku. Svaka SIGMINA mašina za pakovanje je konstruisana tako da je minimizirana potreba za održavanjem i rezervnim delovima. Pored toga, vrhunski tehnicari su u svakom casu dostupni za pomoc.

Servis-Remont

SIGMA PROCES vrsi usluge servisa svoje opreme, na terenu i u proizvodnji SIGMA PROCES-a, u zavisnosti od potreba (manji ili veci servis). SIGMA PROCES takodje pruza usluge remonta kako nase opreme tako i opreme trece strane, ukoliko se steknu svi uslovi za to.

USLUGE

Poštovani klijenti se mogu uvek osloniti na specijalizovanu tehničku službu koja je obučena da pruži brzu i konkretnu uslugu po sistemu "ključ u ruke" pri montaži i instaliranju kako naše tako i opreme treće strane, puštanju u rad, obuci i tehničkoj podršci. SIGMINI inženjeri su potpuno orijentisani bliskoj saradnji sa klijentima, od podrške do dostizanja zadatih ciljeva.

SIGMA je posvećena zadovoljavanju potreba kupaca kroz razvijen partnerski odnos sa njima. Ta posvećenost je prisutna svakodnevno u svakom elementu poslovanja.

Obuka

SIGMA PROCES pruza obaveznu obuku, pri instalaciji masine u pogonu kupca. Obavlja pustanje u rad, gde ce korisnici steci potrebno znanje za rukovanje masinom, uz dostavljeno Uputstvo za rukovanje.

Predstavljamo Uređaj za odbrojavanje i doziranje,

tip: Count Pack-750/2 koji je namenjen za brojanje zadate kolicine proizvoda i doziranje u plasticne kutije, koji smo proizveli za našeg veoma dragog, kupca, firmu ''SWISSLION'' d.o.o., iz Beograda, lidera na konditorskom tržištu Srbije i regiona. Počastvovani smo sto smo deo slatkog tima. Još jednom u nizu, hvala na poverenju.

Automatki sistem za zbirno pakovanje Petit keksa

Predstavljamo Automatki sistem za zbirno pakovanje Petit keksa, koji smo proizveli za našeg veoma dragog, kupca, firmu ''SWISSLION'' d.o.o., iz Beograda, lidera na konditorskom tržištu Srbije i regiona. Počastvovani smo sto smo deo slatkog tima. Još jednom u nizu, hvala na poverenju. #packagingmachinery #loveforourcustomers #theartofpackaging SIGMA MEGAPACK-2020 PC je najnoviji model elektronskih multifunkcionalnih horizontalnih FLOW-PACK mašina za pakovanje nove generacije,sa višeosovinskom tehnologijom 4 AC motora. Idealna mašina za pojedinačno i zbirno pakovanje prehrambenih, konditorskih proizvoda, sa samokontrolom i automatskom promenom veličina iz memorije: Programirane recepture za pakovanje 20(dvadeset) proizvoda. Kompakna konstrukcija i savršen dizajn, u kombinaciji sa prepoznatljivim SIGMA kvalitetom, izrađena od INOX čelika i legiranog aluminijuma omogućava maksimalnu higijenu, jednostavno rukovanje i održavanje.

Upakovali smo vaš omiljeni hleb. PI ''Sunce'' iz Beograda, jos jednom u nizu hvala na ukazanom poverenju..

#loveforourcustomers #tosthleb #theartofpackaging #packagingmachinery #sigmaproces #mipostojimozbogvas Sigma Micropack-2000 PC Mašina sa višeosovinskom tehnologijim - 4 AC motora, kompjuterski kontrolisana. Upravljanje i kontrolu izvršava industrijski PLC kontroler. 20 proizvodnih programa sa izborom receptura koje se jednostavno selektuju na dodirno osetljivom displeju Touch Screen Omron. Kompaktna konstrukcija i savremeni dizajn u kombinaciji sa prepoznatljivim SIGMA kvalitetom. Izrađena od nerđajučeg INOX čelika i legiranog aluminijuma omogućava maksimalnu higijenu, jednostavno rukovanje i održavanje

OPREMA ZA PAKOVANJE KORA ZA PITU, U SUBOTICI.

Sigma Proces želi da predstavi Opremu za pakovanje kora, zemički i drugih peciva, koja je na naše veliko zadovoljstvo, nedavno puštena u rad, u firmi ‘’Sanja’’ d.o.o., u Subotici.
U pitanju je mašina tip: SIGMA PekPack-500 PC: Mašina namenjena potrebama malih i srednjih preduzeća za pojedinačno pakovanje prehrambenih, pekarskih proizvoda, u štampanu i neštampanu ambalažu.
Kompakna konstrukcija i savršen dizajn, u kombinaciji sa prepoznatljivim SIGMA kvalitetom, izrađena od INOX čelika i legiranog aluminijuma omogućava maksimalnu higijenu, jednostavno rukovanje i održavanje.

Oprema za firmu SOKO STARK.

Upakovali smo čoko krksiće-vaše omiljene. Hvala porodici "Štark" na ukazanom poverenju.
Sigma Proces na Novosadskom sajmu

Sigma Proces je izlagao na Novosadskom sajmu, samim tim je imao zadovoljstvo da sponzorise 22. Pekarsko Mlinarske dane.
Nutricionizam - Šesto međunarodno savetovanje

Ihis Nutricionizam odrzao je Šesto međunarodno savetovanje koje je bilo posvećeno Novoj hrani (novel food) i Zakonodavstvu prehrambenih proizvoda i suplemenata za EU, SRB i MK tržište. Sigma Proces je imao cast da bude generalni sponzor.
Masina za pakovanje cokolade i drugih konditorskih proizvoda, proizvedena za nase drage kupce firmu KORNI iz Crne Gore.

SIGMA MICROPACK-1500 PC je najnoviji model elektronskih multifunkcionalnih horizontalnih FLOW-PACK mašina za pakovanje nove generacije, sa višeosovinskom tehnologijom 4 AC motora. Idealna mašina za pojedinačno i zbirno pakovanje proizvoda sa samokontrolom i automatskom promenom proizvoda iz memorije. Kompakna konstrukcija i savršen dizajn, u kombinaciji sa prepoznatljivim SIGMA kvalitetom, izrađena od INOX čelika i legiranog aluminijuma omogućava maksimalnu higijenu, jednostavno rukovanje i održavanje. Oprema se izrađuje u profesionalnoj izvedbi sa atestima ugrađenih materijala i standardnim elementima renomiranih svetskih proizvođača i usklađena je sa standardima EU. ISO 9001:2008. CE.

Masina za pakovanje mirisljavih jelkica

SIGMA MICROPACK-1500 PC je najnoviji model elektronskih multifunkcionalnih horizontalnih FLOW-PACK mašina za pakovanje nove generacije, sa višeosovinskom tehnologijom 4 AC motora. Idealna mašina za pojedinačno i zbirno pakovanje proizvoda sa samokontrolom i automatskom promenom proizvoda iz memorije. Kompakna konstrukcija i savršen dizajn, u kombinaciji sa prepoznatljivim SIGMA kvalitetom, izrađena od INOX čelika i legiranog aluminijuma omogućava maksimalnu higijenu, jednostavno rukovanje i održavanje. Oprema se izrađuje u profesionalnoj izvedbi sa atestima ugrađenih materijala i standardnim elementima renomiranih svetskih proizvođača i usklađena je sa standardima EU. ISO 9001:2008. CE.

ALERGENI U UPAKOVANOJ I NEUPAKOVANOJ HRANI

Ihis Nutricionizam uz podršku Noack & Co South East d.o.o. organizujovao je radionicu: ALERGENI U UPAKOVANOJ I NEUPAKOVANOJ HRANI - upravljanje rizikom u svetlu novih propisa. Sigma Proces je imao zadovoljstvo da bude generalni sponzor.
treće Savetovanje konditorske industrije regiona

Ihis Nutricionizam je organizovao treće Savetovanje konditorske industrije regiona, čiji je jedan od generalnih sponzora bio Sigma Proces. Počastvovani smo, što smo deo slatkog tima.
SIGMA PekPack-500 PC za naše drage kupce, firmu ''Basket Zdravija Hrana Made by Hand'' iz Golubinaca

Naši dragi kupci, firma ''Basket Zdravija Hrana Made by Hand'' iz Golubinaca, nam je ukazala poverenje da zajednički, realizujemo projekat oko produžetka roka trajanja, najukusnijih proizvoda zdrave hrane. U prilogu su fotografije upakovanih proizvoda u foliju. Mašina za pakovanje pekarskih, konditorskih i drugih proizvoda SIGMA PekPack-500 PC: Mašina namenjena potrebama malih i srednjih preduzeća za pojedinačno pakovanje prehrambenih, pekarskih proizvoda, voća i povrća… u štampanu i neštampanu ambalažu. Kompakna konstrukcija i savršen dizajn, u kombinaciji sa prepoznatljivim SIGMA kvalitetom, izrađena od INOX čelika i legiranog aluminijuma omogućava maksimalnu higijenu, jednostavno rukovanje i održavanje.

Predstavljamo Opremu za pakovanje konditorskih proizvoda, TIP: SIGMA MICROPACK-1500 PC

Sigma Proces želi da predstavi Opremu za pakovanje konditorskih proizvoda, TIP: SIGMA MICROPACK-1500 PC, koju smo na veliko zadovoljstvo proizveli za, naše drage kupce, firmu ''Candy'' iz Subotice. SIGMA MICROPACK-1500 PC je najnoviji model elektronskih multifunkcionalnih horizontalnih FLOW-PACK mašina za pakovanje nove generacije,sa višeosovinskom tehnologijom 4 AC motora. Idealna mašina za pojedinačno i zbirno pakovanje proizvoda sa samokontrolom i automatskom promenom proizvoda iz memorije. Kompakna konstrukcija i savršen dizajn, u kombinaciji sa prepoznatljivim SIGMA kvalitetom, izrađena od INOX čelika i legiranog aluminijuma omogućava maksimalnu higijenu, jednostavno rukovanje i održavanje. Oprema se izrađuje u profesionalnoj izvedbi sa atestima ugrađenih materijala i standardnim elementima renomiranih svetskih proizvođača i usklađena je sa standardima EU. ISO 9001:2008. CE. Ukoliko vam je nesto ovako interesantno mozete uputiti zvaničnu ponudu

Nova mašina za drage kupce -"Schargo Tea"

Sigma Proces je na veliko zadovoljstvo, nedavno proizveo mašinu, za drage kupce -"Schargo Tea" iz Šapca. U prilogu su fotografije upakovanog čaja u kesice.
SIGMA PROCES -24 Godina sa vama

Smejati se često i mnogo, osvojiti poštovanje inteligentnih ljudi i naklonost dece, ostaviti svet boljim, znati da je bar jedan život lakše disao, vašom zaslugom. To znači uspeti.
Sigma Proces je na veliko zadovoljstvo, nedavno proizveo mašinu, za drage kupce -Zlatni Klas iz Zrenjanina.

Predstavljamo mašinu za pakovanje pekarskih proizvoda SIGMA PekPack-500 PC: Mašina namenjena potrebama malih i srednjih preduzeća za pojedinačno pakovanje prehrambenih, pekarskih proizvoda, voća i povrća… u štampanu i neštampanu ambalažu. Kompakna konstrukcija i savršen dizajn, u kombinaciji sa prepoznatljivim SIGMA kvalitetom, izrađena od INOX čelika i legiranog aluminijuma omogućava maksimalnu higijenu, jednostavno rukovanje i održavanje.


Predstavljamo Automatki sistem za zbirno pakovanje Zlatnog peka

Predstavljamo Automatki sistem za zbirno pakovanje Zlatnog peka, koji smo proizveli za našeg veoma dragog, dugogodišnjeg kupca, firmu ''BAMBI'' A.D. iz Požarevca, lidera na konditorskom tržištu Srbije i regiona. Počastvovani smo sto smo deo slatkog tima. Još jednom u nizu, hvala na poverenju. SIGMA MEGAPACK-2000 PC je najnoviji model elektronskih multifunkcionalnih horizontalnih FLOW-PACK mašina za pakovanje nove generacije,sa višeosovinskom tehnologijom 4 AC motora. Idealna mašina za pojedinačno i zbirno pakovanje prehrambenih, konditorskih proizvoda, sa samokontrolom i automatskom promenom veličina iz memorije: Programirane recepture za pakovanje 20(dvadeset) proizvoda. Kompakna konstrukcija i savršen dizajn, u kombinaciji sa prepoznatljivim SIGMA kvalitetom, izrađena od INOX čelika i legiranog aluminijuma omogućava maksimalnu higijenu, jednostavno rukovanje i održavanje.

Sigma Proces je na veliko zadovoljstvo, nedavno proizveo mašinu, za naše drage kupce -Pekaru Pons iz Čačka.

Predstavljamo mašinu za pakovanje pekarskih proizvoda- SIGMA PekPack-500 PC: Mašina namenjena potrebama malih i srednjih preduzeća za pojedinačno pakovanje prehrambenih, pekarskih proizvoda, voća i povrća… u štampanu i neštampanu ambalažu. Kompakna konstrukcija i savršen dizajn, u kombinaciji sa prepoznatljivim SIGMA kvalitetom, izrađena od INOX čelika i legiranog aluminijuma omogućava maksimalnu higijenu, jednostavno rukovanje i održavanje.

Sigma Proces je na veliko zadovoljstvo, nedavno proizveo mašinu, za drage kupce -Sagal Food iz Beograda.

Predstavljamo mašinu za pakovanje povrća i voća SIGMA PekPack-500 PC: Mašina namenjena potrebama malih i srednjih preduzeća za pojedinačno pakovanje prehrambenih, pekarskih proizvoda, voća i povrća… u štampanu i neštampanu ambalažu. Kompakna konstrukcija i savršen dizajn, u kombinaciji sa prepoznatljivim SIGMA kvalitetom, izrađena od INOX čelika i legiranog aluminijuma omogućava maksimalnu higijenu, jednostavno rukovanje i održavanje.


Oprema za pakovanje farmaceutskih proizvoda- Tip SIGMA MICROPACK-1500 PC

Sigma Proces želi da predstavi Opremu za pakovanje lekova, TIP: SIGMA MICROPACK-1500 PC, koja je na naše veliko zadovoljstvo, nedavno proizvedena za firmu ‘’Proton System’’ d.o.o. Beograd. SIGMA MICROPACK-1500 PC je najnoviji model elektronskih multifunkcionalnih horizontalnih FLOW-PACK mašina za pakovanje nove generacije,sa višeosovinskom tehnologijom 4 AC motora. Idealna mašina za pojedinačno i zbirno pakovanje farmaceutskih proizvoda, sa samokontrolom i automatskom promenom proizvoda iz memorije. Kompakna konstrukcija i savršen dizajn, u kombinaciji sa prepoznatljivim SIGMA kvalitetom, izrađena od INOX čelika i legiranog aluminijuma omogućava maksimalnu higijenu, jednostavno rukovanje i održavanje. Oprema se izrađuje u profesionalnoj izvedbi sa atestima ugrađenih materijala i standardnim elementima renomiranih svetskih proizvođača i usklađena je sa standardima EU. ISO 9001:2008. CE. Ukoliko vam je nesto ovako interesantno mozete uputiti zvaničnu ponudu.


Sigma Proces je izlagao na sajmu pakovanja

15th PACKTECH EXPO BALKAN 2016 INTERNATIONAL TRADE FAIR OF PACKAGING MATERIALS,
MACHINERY AND FOOD PROCESSING EQUIPMENT
VENUE
BELGRADE FAIR, BELGRADE, SERBIA
Hall 1
SEPTEMBER 28 - OCTOBER 01, 2016
Zahvaljujemo svim posetiocima, i stojimo na raspolaganju za sve eventualne zahteve kao i konsultacije i pomoć oko odabira adekvatne opreme.

Najmanji model mašine za kartoniranje-SIGMA CARTOPACK-200 PC

Sigma Proces želi da predstavi Opremu za kartoniranje-pakovanje u kartonsku kutiju,TIP: SIGMA CARTOPACK 200 PC, koja je na naše veliko zadovoljstvo, nedavno proizvedena za firmu ‘’BASKET’’ Golubinci. Naš cilj je kontinualno inoviranje proizvodnog programa i proizvodnih rešenja. Oprema za kartoniranje-pakovanje u kartonsku kutiju, TIP: SIGMA CARTOPACK 200 PC, konstruisana je na naše veliko zadovoljstvo, kao izazov, i odgovor na sve veće potrebe naših cenjenih kupaca za manjim modelima mašina. Konstruisan je ovaj najmanji model Cartopack mašine, izrađen od najfinijih materijala i maksimalno funkcionalan. Ukoliko vam je nesto ovako interesantno mozete uputiti zvaničnu ponudu.

NOVO U NAŠEM PROIZVODNOM PROGRAMU

Mašina za formiranje kutija SIGMA CARTOFORM-500 PC i mašina za zatvaranje i lepljenje kutija SIGMA CARTOCLOS 01/03 više pročitajte ovde
Nova mašina u Banila d.o.o.

Sigma Proces želi da predstavi Opremu za pakovanje sendviča, koja je na naše veliko zadovoljstvo, nedavno puštena u rad, u firmi ‘’Banila’’ d.o.o. –Ukus No 1, u Beogradu. Naš cilj je kontinualno inoviranje proizvodnog programa i proizvodnih rešenja. Inovacija na Opremi za pakovanje sendviča, se konkretno odnosi na uspešno balansiranje dobrog dizajna pakovanja sa produžetkom roka trajanja i sto boljim očuvanjem proizvoda. Tokom poslednjih godina naši projektanti se posebno osvrću na poboljšanje roka trajanja prehrambenih proizvoda i u tome su u konstantnom usponu, jer smatramo da što više malih, konkretnih akcijskih poduhvata, mogu da učine Veliku razliku, i izdvoje kako nas, tako i nase poštovane kupce u Liderski polozaj na trzištu.

Sigma proces je imala zadovoljstvo da bude sponzor drugog regionalnog savetovanja konditorske industije

IZVEŠTAJ SA DRUGOG REGIONALNOG SAVETOVANJA KONDITORSKE INDUSTRIJE više pročitajte ovde

Partneri
Vojske Jugoslavije 148,
12000 Požarevac
Srbija

Tel: + 381 12 551 557
Fax:+ 381 12 551 957

SCROLL

X
PODRŠKA